Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Ubezpieczenie ładunków w transporcie (Cargo)
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
Ubezpieczenie mienia od dewastacji
Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
Ubezpieczenie flot samochodowych
Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Ubezpieczenia kosztów

Ubezpieczenie kosztów wycofania z obrotu produktu niebezpiecznego
Ubezpieczenia utraty zysku
Ubezpieczenia należności

Ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw

to ubezpieczenie pakietowe obejmujące ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności oraz usługę assistance.

Grupowe Ubezpieczenie na Życie

to produkt o charakterze ochronno – inwestycyjnym, dostosowany do potrzeb małych podmiotów gospodarczych, dzięki któremu pracownik i jego rodzina otrzyma nie tylko szeroką ochronę zdrowia i życia, ale również możliwość gromadzenia kapitału na dodatkową emeryturę.

Inne