Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu podlegającego rejestracji. Zakresem swej ochrony obejmuje szkody majątkowe i osobowe wyrządzone osobie trzeciej na skutek użytkowania pojazdu. Chroni ono posiadacza (kierowcę) pojazdu od odpowiedzialności finansowej za wyrządzoną szkodę. Zakres ubezpieczenia OC jest regulowany przez ustawę o obowiązkowych ubezpieczeniach.

Dzięki współpracy z wieloma towarzystwami jesteśmy w stanie zaproponować bardzo dobrą ofertę ubezpieczenia OC.

ZK – „Zielona Karta”.

Jest to obowiązkowe ubezpieczenie OC, które musisz mieć, aby wyjechać swoim autem za granicę (do krajów gdzie ZK jest obowiązkowa – Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina.). W razie wypadku, odszkodowanie z polisy ZK pokryje szkody wyrządzone przez Ciebie innym użytkownikom szos podczas wyjazdów zagranicznych.

AC – auto-casco

Jest to dobrowolne ubezpieczenie pojazdu od kradzieży, wypadku. W ramach umowy ubezpieczenia firma asekuracyjna zobowiązuje się pokryć koszty naprawy Twojego pojazdu, jeśli byłeś sprawcą wypadku, czy też w razie kradzieży auta wypłaci pieniądze stanowiące równowartość sumy ubezpieczenia (wartość samochodu, którą określiłeś w polisie). Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują z reguły kilka wariantów ubezpieczeń. Pozwala to na dostosowanie oferty do twoich indywidualnych wymagań.

NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Dobrowolne ubezpieczenie obejmujące wszystkie następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące kierowców i pasażerów pojazdu.
Assistance -ubezpieczenie gwarantuje Ci pomoc techniczną (ewentualnie holowanie) i medyczną w razie wypadku, awarii pojazdu lub jego kradzieży. Polisa pokryje także koszty zakwaterowania, jeżeli naprawa pojazdu będzie się przedłużać, czy też transport chorych do szpitala.

Ubezpieczenie szyb

Inne