Ubezpieczenia na życie i zdrowie

Rodzaje ubezpieczeń na życie:

  • ubezpieczenia terminowe (czasowe) – zawierane na czas określony (na ogół od roku do pięciu lat, choć można nawet i na 30 lat). W przypadku Twojej śmierci świadczenia zostaną wypłacone Twoim najbliższym. Ponieważ to ubezpieczenie nie ma charakteru oszczędnościowego, w związku z czym zabezpieczy ono tylko dzień dzisiejszy Twojej rodziny,
  • ubezpieczenie na całe życie – zawsze kończy się z dniem śmierci osoby ubezpieczonej. Wtedy świadczenie przekazywane jest osobom wskazanym w polisie. Składkę opłacasz albo do śmierci, albo do określonego wieku (na ogół 60-65 roku życia). To ubezpieczenie jest skierowane do tych, którzy chcą, aby w wypadku ich śmierci bliscy otrzymali jak największe pieniądze,
  • ubezpieczenie na życie i dożycie – do przejścia na emeryturę chronisz swoje życie tzn. w przypadku Twojej śmierci towarzystwo wypłaca świadczenia Twoim najbliższym. Natomiast jeżeli dożyjesz wieku emerytalnego, uzbierane pieniądze będą Ci wypłacane np. co miesiąc lub zostanie Ci wypłacona cała suma świadczenia,
  • ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym – w tym ubezpieczeniu składka jest podzielona na dwie części: pierwsza chroni Twoje życie, druga jest inwestowana w funduszu (jest proponowanych kilka do wyboru). W przypadku Twojej śmierci Twoja rodzina otrzyma sumę ubezpieczenia plus zysk wypracowany w funduszu,
  • ubezpieczenie rentowe – skierowane do osób, które chcą po przejściu na emeryturę otrzymywać dodatkowa rentę,
  • ubezpieczenie posagowe – to finansowe zabezpieczenie startu dziecka w dorosłe życie, a także zabezpieczenie finansowe dziecka na wypadek śmierci jego rodziców lub kalectwa, dziecka gdy rodzice już nie żyją,
  • inne.

Ubezpieczenia osobowe:

  • OC w życiu prywatnym,
  • OC w życiu prywatnym nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, jednak warto się ubezpieczyć, ponieważ jeśli wyrządzisz komuś szkodę, nie będziesz musiał jej pokrywać z własnej kieszeni. Najczęstsze przypadki stosowania OC w życiu prywatnym: 1. – wypadki komunikacyjne spowodowane przez rowerzystę lub pieszego 2. – zalanie mieszkania w bloku sąsiadowi, który mieszka pod nami 3. – pogryzienie osoby trzeciej przez naszego psa,

Ubezpieczenia zdrowotne

To ubezpieczenie ułatwia dostęp do lekarzy specjalistów. Bez kolejek, bez stresów. Bardzo często jest wybierane przez osoby, które nie płacą w ZUS ubezpieczenia zdrowotnego, ze względu na to, że pracują za granicą.

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

To ubezpieczenie gwarantuje wypłatę odszkodowania jeśli ulegniemy wypadkowi. Najczęściej jest to procent sumy ubezpieczenia za procent utraty zdrowia.

Inne.