Ubezpieczenia dla rolników

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) rolnika

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) Rolnika muszą posiadać wszystkie osoby zajmujące się działalnością rolniczą, posiadające użytki rolne przekraczające 1 ha oraz opłacające przynajmniej w części podatek rolny.

Polisa OC chroni rolnika przed skutkami szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Dotyczy wyłącznie szkód do których doszło w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego lub prowadzeniem działalności rolniczej.

Ubezpieczeniem rolniczym objęty jest rolnik oraz wszystkie osoby pozostające z nim w gospodarstwie domowym, jak i i wszystkie osoby pracujące w gospodarstwie.

Ubezpieczenie budynków rolnych

Każdy posiadacz gospodarstwa rolnego musi zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczeniu podlegają wszystkie budynki, które przekraczają 20 m2, oraz które zostały pokryte dachem:

  • budynki mieszkalne,
  • budynki inwentarskie (kurniki, obory, chlewnie, stajnie itp.),
  • budynki magazynowe (magazyny, stodoły, spichlerze itp.),
  • pozostałe gospodarcze (szopy, garaże itp.).

Posiadamy w swojej ofercie również szereg innych ubezpieczeń dla rolników w tym m.in.:

  • obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych, również z dopłatami (m.in upraw warzyw i owoców) od klęsk żywiołowych (gradu, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, powodzi czy suszy),
  • ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych,
  • ubezpieczenia maszyn rolniczych i sprzętu rolniczego od uszkodzeń i kradzieży (AGROCASSCO),
  • ubezpieczenie zwierząt od zdarzeń losowych oraz padnięcia i uboju z konieczności.